cc-uzlime-120x60mm.jpg

Radām vides mediju nākotni.

Vides reklāma ir viena no vissenākajām reklāmas formām, kas spējusi augt un attīstīties līdzi laikam un vajadzībām, nemainīgi saglabājot savu spēju ātri, viegli un efektīvi sasniegt un uzrunāt visdažādāko auditoriju. Tie esam mēs, Clear Channel, kas seko līdzi tendencēm, lai palīdzētu vides reklāmai saglabāt savu spēku, bet mūsu klientiem un reklāmdevējiem - sasniegt mērķus. Vides reklāma nav tikai plakāti ielās, tā piedāvā mūsdienīgas un radošas zīmolu komunikācijas iespējas cilvēku visplašāk apmeklētajās vietās - vidē un tirdzniecības centros.

Platforma zīmoliem un platforma vērtībām

Clear Channel ir plaši sasniedzama informācijas platforma kā zīmolu komunikācijai, tā vērtību paušanai, un sociālā atbildība ir mūsu uzņēmuma pārliecība. Tā izpaužas, īstenojot vides reklāmas kampaņas par aktuāliem un sociāli nozīmīgiem jautājumiem, kā arī atbalstot tādas iniciatīvas un aktivitātes, kas spētu veicināt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā un reklāmas nozares attīstībā. Atbildība par sakoptu, mūsdienīgu vidi un pilsētu ir mūsu atbilde nākotnei – kā tuvākajai, tā tālākajai.

Īstenojam:

  • Atbalsta kampaņas sabiedrībā aktuāliem sociālajiem procesiem un labdarības organizācijām, kā arī mākslu, mūziku un izglītību veicinošiem projektiem.
gc.jpg

Clear Channel vērtības

Brīvība 

Brīvība ir pamatvērtība it visur pasaulē, tāpēc pašsaprotama ir cieņa un atbildīga attieksme pret visu unikālo – kā valstīm, tautām un indivīdiem, tā arī pret vidi, kultūru, tradīcijām un idejām. Tā vietā, lai īstenotu centralizētu biznesa taktiku, priekšroka tiek dota vietējo uzņēmumu veidošanai, nodrošinot katrā valstī piemērotāko vides reklāmas sniegumu.

Elastība 

Ikviena klienta vēlmes ir īpašas, tāpēc arī katra kampaņa tiek izstrādāta individuāli. Atšķirīgas ir arī kampaņu mērķauditorijas, kas katra pieprasa unikālu pieeju un īpašu veidu, kādā to uzrunāt. Mēs rūpējamies, lai vides reklāmas kampaņas netiktu veidotas pēc viena noteikta un standartizēta principa, jo mūsu pamata uzdevumu raksturo spēja visefektīvākajā veidā sasniegt mūsu klientu mērķus.

Tālredzīga domāšana 

Medijos, arī reklāmas jomā, ziņas izplatās visstraujāk. Tāpēc klientu vajadzība pēc jaunām idejām un risinājumiem pieaug. Lai atbilstu šai vajadzībai, būtiski ir vienmēr atrasties soli priekšā. Regulārie auditorijas un kampaņu efektivitātes pētījumi ļauj analizēt un prognozēt situācijas, tāpēc mūsu klienti var būt droši, ka nākotne ir ciešā mūsu redzeslokā un tai tiek piemēroti atbilstoši risinājumi!

Solījumu pildīšana 

Godprātība ir īpašība, kas visos laikos spējusi saistīt cilvēkus savstarpējās attiecībās, jo tieši tās veido ikviena biznesa pamatus un nosaka tā veiksmi. Attiecību veidošana ir būtiska kā uzņēmuma iekšienē, tā arī, sadarbojoties ar klientiem un partneriem. Tāpēc ikviens solījums mūsu izpratnē ir patiesa atbildība par iespējām to izpildīt.

Ātrums 

Ātrums raksturo mūsu uzņēmuma ambīcijas būt pirmajiem, piedāvājot klientiem inovatīvus vides reklāmas risinājumus un spēju vienmēr atbilst laika garam.  Radoša domāšana un cieša sadarbība ar kolēģiem starptautiskajā vidē ļauj šīs ambīcijas īstenot uzņēmuma ikdienas darbā. Informācijas caurredzamība uzņēmumā ļauj ātri pieņemt lēmumus ikvienā jomā, tādējādi spējot elastīgi reaģēt uz klientu vajadzībām.

Taisnīgums

Daudzveidība mūs pārsteidz ik brīdi, strādājot starptautiskā, starpkultūru un interdisciplinārā vidē. Mūsu uzņēmumā ciena atšķirīgo un unikālo. Taisnīgums ir vērtība, kas ļauj saskatīt būtisko un redzēt pāri. Pie mums ikviens ir ne vien “vienlīdzīgs”, bet īpašs un novērtēts!

Zvaniet mums

uz tālruni: +371 67 221 777. Vai rakstiet e-pastu: info@clearchannel.lv