gg08889.jpg
Ziņa / Ziņas

Esam videi draudzīga vides reklāma!

Līdz ar jaunā pilsētvides ekrānu tīkla “Street Digital” atklāšanu, varam pilnvērtīgāk runāt arī par mūsu uzņēmuma ilgtspējas mērķiem un jau šobrīd paveikto. Arvien vairāk zīmolu vadītājiem un reklāmas devējiem kļūst svarīgi, lai arī to reklāmas nesēji un sadarbības partneri īstenotu videi draudzīgu uzņēmuma politiku, un mēs ar to varam lepoties!

Jaunie “Street Digital” ekrāni ir energoefektīvi un izmanto īpašus gaismas sensorus, lai vēl precīzāk pielāgotu nepieciešamo enerģijas apjomu atbilstoši diennakts gaišajam un tumšajam laikam. Tāpat kā Brīvības ielas zīmolu “Fame” ekrānā, arī “Street Digital” ekrānu tīklā izmantojam tikai Latvijā ražotu 100% atjaunojamo jeb zaļo elektroenerģiju!

“Clear Channel Europe” uzņēmumi ir vienojušies kopīgā misijā ar mērķi mazināt uzņēmuma darbības rezultātā radīto negatīvo ietekmi uz vidi, īstenojot Eiropas ilgtspējīgas attīstības programmu, kā arī veikt papildu darbības vides aizsardzības jomā, atbalstot uzņēmumus un iniciatīvas, kas ar to nodarbojas tiešā veidā, kā arī veicinot visu uzņēmuma darbinieku, un, iespēju robežās, arī sadarbības partneru, iesaisti videi draudzīgas darba vides veidošanā.

Uzņēmuma mērķos ietilpst oglekļa izmešu neitralizācija līdz 2030. gadam (darba posms 1 un 2) un 2045. gadam (darba posms 3) un, atbilstoši Eiropas Komisijas ziņojumam par nulles piesārņojuma rīcības plānu, samazināt piesārņojumu ražošanā un patēriņā.

“Clear Channel Latvia” uzņēmums jau ilgstoši šķiro un pārstrādā 99% no uzņēmuma darbībā izmantotajiem materiāliem. Plakāti jau ilgstoši tiek nodoti otrreizējai pārstrādei un arī šobrīd, demontējot pīlārus, īpaši rūpējamies, lai nekas no tiem nenonāktu vidē – visi materiāli tiek sadalīti, šķiroti un atbilstoši pārstrādāti. Arī uzņēmuma ikdienas darbā un biroja dzīvē kļūstam arvien atbildīgāki, pievēršot uzmanību tam, kādus produktus un saimniecības preces izvēlamies, kā arī, šķirojot to iepakojumus.

“Clear Channel Latvia” piedāvā īpašo atlaidi reklāmām, kas stāsta par uzņēmumu īstenotajiem ilgtspējas mērķiem vai risinājumiem produktu un zīmolu attīstībā.

Ar pilnu “Clear Channel” ilgtspējas programmu iespējams iepazīties šeit, savukārt ar veicamo darbību plānu šeit.

Par videi draudzīgu vides reklāmu!

Zvaniet mums

uz tālruni: +371 67 221 777. Vai rakstiet e-pastu: info@clearchannel.lv